Lagar

Såväl som i den vanliga biltrafiken finns det lagar även kring båtar. För många är en båt en fritidssysselsättning och då kanske man inte alltid är medveten om att finns regler att följa. För att inte riskera att göra fel och råka ut för skador och böter är det viktigt att känna till lagarna som gäller när du är ute på sjön. De som har att göra med båtar på ett professionellt plan brukar vanligtvis ha gått någon slags utbildning där de har fått lära sig lagar och regler. Samma förutsättningar gäller inte för vanliga privatpersoner, utan det är ens eget ansvar att ta reda på vad som gäller.

Det finns lagar om alkohol på sjön

Lagar i allmänhet

De lagar som finns i vårt samhälle är till för att skydda oss och andra för att råka ut för någonting otrevligt. Detta är särskilt viktigt i trafiken eftersom trafikflödet riskerar att påverkas med starka negativa följder om någon inte har koll på läget. Om man gör fel i trafiken kan man råka skada sig själv eller andra. Det kan till och med gå så långt så att någon förolyckas, även om det inte tillhör vanligheten. De flesta av oss människor är väldigt vana vid reglerna på land. I bilar ska man hålla en viss hastighet och följa skyltningen, till exempel.

Andra lagar som vi är vana vid på land är att inte störa våra medmänniskor. Om man bor i lägenhet eller har grannar nära brukar policyn vara att inte vara högljudd efter klockan 22 på vardagskvällar. Detta är typexempel på regler som inte gäller på sjön på samma sätt. Många som äger en fritidsbåt använder den främst på semestern som brukar innebära lite mer avslappnat leverne. Det är dock viktigt att inte slappna av för mycket så att det går illa. En stor fråga som hela tiden återkommer kring sjölivet är hur man ska hantera alkohol när man är på sjön.

Alkohol på sjön

Under 2010 och åren precis innan detta drevs en hetsig debatt mellan båtägare över hela Sverige. Det hade länge funnits relativt lösa lagar kring alkohol på sjön men nu var det på förslag att lagarna skulle skärpas. Trots mycket motstånd från vissa båtägare trädde en ny alkohollag i kraft den 1 juni 2010. Den innebär att det räknas som sjöfylleri om man har minst en promille alkohol i blodet. Eftersom båtar räknas som fordon anses det lämpligt att en båtägare alltid ska kunna förflytta båten, om den till exempel hindrar trafiken eller att den av någon annan anledning bör kunna köras.

Motståndarna till denna nya lag hävdade att man inte kan anse att båtar enbart är ett fordon eftersom det även är en bostad för vissa. Människor kan dricka alkohol i sina lägenheter och villor utan att bli straffade och då borde samma sak gälla för de som bor i en båt, menade dessa personer. Ända sedan lagen trädde i kraft har den blivit kritiserad och det har kommit fram förslag på andra lagar. Många håller med om att man kan jämföra båtar med bilar i viss mån, men det går inte att göra lagar som är utformade på exakt samma sätt. Till exempel är det inte lika vanligt att bo eller semestra i en bil som det är att göra samma sak i en båt. Ännu idag fortsätter denna debatt.

Storleken har betydelse

Om du har tänkt investera i en fritidsbåt för att förgylla din semester är det klokt att läsa in dig på de lagar som gäller. Det är även smart att hålla koll på exakt hur stor din båt är, för det är nämligen det som avgör vilka lagar du måste ta hänsyn till. Just alkohollagen gäller för alla fartyg och båtar som kan köras i minst 15 knop eller som har ett skrov som mäter minst tio meter. Långt ifrån alla båtar når upp till dessa premisser. Om du har tänkt dricka alkohol ombord på din båt är det dock ändå viktigt att veta vad konsekvenserna kan innebära ifall du är påverkad och oförsiktig.